اخلاق و فضائل

ائمه معصومین دلائل و حجتهای خدا

مراد از «جبّار» در این فراز، خداوند تعالی است که این کلمه اشاره به عظمت شان و مقام خداوند دارد که در تمامی سلطنت خود، دارای جبروت و قهر و غلبه بر تمامی امور است و دارای قدرت فراوانی است که غیر او در برابرش خاضع میباشد. پس جبّار صفت خداوند است، بیآنکه بخواهد بر کسی ستم کند. [ صفحه ۳۶۹] بعضی گفتهاند: جبار از ماده «جبر» به معنی اصلاح کردن چیزی است که توام با فشار و قهر باشد. به همین خاطر بستن استخوان شکسته را «جبر» میگویند. برخی نیز گفتهاند: از ماده «جبران» که به معنی «بر طرف ساختن نقص چیزی است» گرفته شده که در این صورت نیز خداوند جبرانکننده نواقص و کم بودها است و اضافه نمودن «حُجَج» که به معنی حجّتها و دلائل و برهانها میباشد به کلمه جبار، بدان خاطر است که قاطعیت دلائل الهی و یا برطرف نمودن نیازها به واسطه دلائل و حجّتهای خداوند را برساند. یعنی بنابر معنی اوّل حجّتهای خداوند که همان امامان معصوم علیهم السلام هستند، دارای قاطعیت میباشند. یعنی از مضافالیه، کسب قاطعیّت ظاهریه و باطنیه مینمایند و بنابر معنی دوّم همانگونه که «جبار» اصلاحگرِ توام با قهر و فشار است، حجّتهای الهی نیز در پی اصلاح مردم هستند و در زمان حکومت خود و رجعت، با فشار و قهر، جامعه را رو به اصلاح خواهند برد. یعنی از مضافالیه، کسب اصلاح توام با قهر و فشار مینمایند.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *