اخلاق و فضائل

ائمه معصومین در رضوان الهی

و (تنها) درجات بلند از آن شماست. این فراز به درجهای بالای ائمه معصومین علیهم السلام در قرب و نزدیکی به خداوند اشاره دارد. آنها آنچنان مقامی دارند که هیچ کس دیگری دارای چنین مقام و منزلتی نزد خداوند نیست. بسیاری از صفات آنها که در زیارت جامعه به آن اشاره شده است، مختص به وجود آنان است و در صفتهایی که با دیگران مشترک هستند، آنها در عالیترین مرتبه آن صفات به سر میبرند. بعضی این فراز را اشاره به درجهای ائمه معصومین علیهم السلام در بهشت و رضوان الهی دانستهاند. چرا که خداوند در بهشت به ایشان چنان مقام و درجه بسیار رفیع و بلندی اعطا مینماید، که هیچ کس دیگری به آن مقام و رتبه، نائل نمیشود.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *