اخلاق و فضائل

ائمه معصومین دارای مقام محمود

و (تنها) مقام شایسته از آن شماست. این فراز به مقامها و درجهایی اشاره میکند که خداوند به [ صفحه ۱۹۳] ائمه معصومین علیهم السلام عطا فرموده است. تفاوت این فراز با فراز قبل در آن است که «درجه رفیع» ائمه، درجهای قرب إلی الله بوده، ولی «مقام محمود»، درجهایی است که خداوند به ائمه طاهرین علیهم السلام داده است. خداوند به ائمه اطهار علیهم السلام، بعضی از مقامها و درجها را در دنیا عنایت کرده است. مانند مقام عصمت که خداوند اراده کرده آنها از تمامی ناپاکیها به دور باشند. اشاره به سوره مبارکه احزاب، آیه ۳۳٫ و برخی از درجها و مقامها را در آخرت به ایشان عطا مینماید. بعضی بر این باورند که مقام محمود، مقام «شفاعت کبرای» ائمه معصومین علیهم السلام میباشد. چرا که آنان بزرگترین شفیعان در عالم دیگر بوده و کسانی که شایستگی شفاعت داشته باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد. بعضی دیگر مقام محمود را، «نهایت قرب الی الله» دانستهاند. به گونهای که هیچ حجابی بین ائمه علیهم السلام و خداوند وجود نداشته باشد.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *