اخلاق و فضائل

ائمه معصومین جاری کنندگان قسط و عدل

در احادیث فراوانی میخوانیم: «… فَیَمْلاء الارْض قِسْطاً و عَدْلاً کَما مُلِئت ظُلْماً و جَوْراً». [۶۴۱] . پس (حضرت مهدی علیه السلام) پر مینماید زمین را از قسط و عدل، همانگونه که آکنده بوده از ستم و خودکامگی. در دولت حضرت مهدی – عجل اللّه تعالی فرجه -، عدل و انصاف ظاهر میگردد و دولتِ یگانه حضرت به عدل در میان مردم حکمرانی کرده، قضاوتها بر اساس عدل صورت میگیرد. قال ابوجعفر علیه السلام: «إذا قام قائم اهل البَیْت قسّم بالسَّویه و عَدْل فی الرعیه». [۶۴۲] . امام باقر علیه السلام فرمودند: هنگامی که قیام نماید قائمِ اهل بیت، اموال را به صورت مساوی تقسیم نماید و در حال رعیت و زیردستان، با عدل برخورد نماید. علّت آنکه عدل را جاری مینماید آن است که همانند حضرت داود علیه السلام که به شواهد ظاهری اکتفا نمیکرد و باطن را مشاهده و قضاوت مینمود، در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز حکم به باطن میشود و برای شواهد ظاهری اعتباری قائل نیستند. قال ابو عبداللّه علیه السلام: «لا یَذْهب الدُّنیا حَتّی یَخْرج رَجُل منّی یحکم بِحُکومه آل داود لا یسال عَن بَیْنه یعطی کلّ نَفْس حُکْمها». [۶۴۳] . امام صادق علیه السلام فرمودند: دنیا به پایان نخواهد رسید، مگر آنکه مردی از ما (اهل بیت) خروج نماید و در میان مردم حکمرانی کند. همانند حکومت دودمان داود و از بینه و شاهد سوال نمیکند (بلکه به باطن قضاوت کرده، حق هر کسی را [ صفحه ۳۳۲] اعطا کرده،) حکم او را عطا مینماید. زمانی که قضاوتها و حکمرانیها بر اساس واقع صورت گیرد، هیچ کس نمیتواند ظلم و جفای خود را کتمان نماید. چرا که امام و حکمرانانِ منصوبشده از طرف امام از اسرار آگاه هستند و بر اساس واقعیّتِ اتّفاق افتاده، قضاوت مینمایند و هیچ ظالمی را راه گریز نیست. پس آنچنان عدل ظاهر میگردد و ظلم از میان خواهد رفت که هیچ ظلم و فسادی یافت نمیشود. عن ابی جعفر علیه السلام: «… وَ یظهر بِه الدین و یُمیت اللّه بِه و بِاَصْحابی البدع و الباطِل کَما اَمات السُفَهاء الحقّ حَتّی لا یری این الظُلم و یَاْمرون بِالْمَعْروف و یَنْهون عن المُنْکر». [۶۴۴] . امام باقر علیه السلام فرمودند:… در دولت حضرت مهدی، دین ظاهر میگردد و خداوند به وسیله حضرت مهدی و اصحاب او بدعت و باطل را میکشد. همانگونه که نادانان حق را کشته بودند. (آنچنان حق اجرا میگردد که) هیچ کس ظلمی نمیبیند و امر به معروف و نهی از منکر رواج مییابد.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *