اخلاق و فضائل

ائمه معصومین ثابت قدمان و استواران در فرمان خدا

«مستقرّین» به معنی ثابت قدمها و استواران و کسانی که در راه اعتقاد خود و رفع موانع و مشکلات آن استقامت میورزند. «امر» به معنی فرمان و جمع آن اوامر است و همچنین به معنای کار و شان نیز میآید که در این صورت، جمعش «امور» است. ائمّه اطهار علیهم السلام استقراریافتگان، ثابتقدمان و استواران در فرمان و شان و کار خداوند هستند. منظور از این فراز آن است که ائمّه معصومین علیهم السلام در راه اجرای فرمان خداوند ثابت قدم بوده هیچ شکّ و خللی را در انجام فرمانها و اوامر خداوند، به دل راه نداده و از همه چیز در این راه گذشته، جان خود را در طبق اخلاص قرار میدهند. همانگونه که حضرت علیعلیه السلام هیچ تامّلی در استراحت نمودن در استراحتگاه پیامبر صلی الله علیه وآله در شب «لیلهالمبیت» نکرد و همچنین برای امام حسین علیه السلام هیچ تردیدی در فدا کردن خود و فرزندانش در راه خدا حاصل نگردید و با کمال خلوصْ جان خود و فرزندان و یارانش را نثار دین و آیین الهی نمود. از طرفی ائمّه اطهار علیهم السلام بر اثر استقرار و استواری و ثابتقدمیای که در شان و کارهای خداوند دارند (استقرار بر امور تشریعی الهی)، در کارها و شئون تکوینی مربوط به خداوند استقرار کامل داشته و تمامی امور خداوند را تشخیص میدهند. استقرارشان در هر مرحلهای متناسب با همان مرحله است. مثلاً استقرارشان در شان توحید، بدین صورت است که شرک (با تمامی ظرافتی که دارد و از صدای پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در دل شب تاریک خفیفتر است)، به دل آنها راه ندارد و استقرارشان در ولایت نیز بدین گونه است که نه این مقام، قابل غضب از طرف دیگران است، نه آنها حاضرند آن را در جایی که مجاز به اعمال آن نیستند، به کار گیرند. [ صفحه ۹۰] بعضی این فراز را اینگونه معنا کردهاند که ائمّه اطهار علیهم السلام آن کسانی هستند که برای ثابتقدم و استوار گرداندن مردم به اوامر خداوند و فرمانهای او تلاش میکنند.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *