اخلاق و فضائل

ائمه معصومین بلندترین منزلهای مقربان خدا

«اشرف» افعل التفضیل و به معنای با شرافتترین و شریفترین است. «ارفع» به معنای بالاترین میباشد. در این فراز چند معنی احتمال داده شده است که چون بعضی از آن معانی مطابق با بسیاری از روایات و احادیث نیست، در اینجا به ذکر دو معنی بسنده میشود: ۱ – جمله دعایی بوده و «باء» در «بکم» تعدیه است و معنی چنین میشود: پس از خداوند میخواهیم شما را به شریفترین محل گرامیداشتهشدگان و بلندترین منزلهای مقرّبان و بالاترین درجههای فرستادگان و رسولان الهی برساند. در این معنی از خداوند خواسته شده که چنین مقامهای سهگانهای را به امامان معصوم علیهم السلام عنایت فرماید. [ صفحه ۲۸۲] ۲ – جمله خبری است و «باء» در «بکم» تعدیه است و معنی چنین میشود: پس خداوند شما را به شریفترین مقام گرامیداشتهشدگان و بلندترین منزلهای مقرّبان و بالاترین درجههای فرستادگان و رسولان الهی رسانده است. در این معنا به این نکته خبر دادهایم که چنین مقامهایی را خداوند به امامان هدایت علیهم السلام، عنایت فرموده است. کما اینکه در احادیث متعدّدی مقام امامان برتر از مقام رسولان و مقرّبان و گرامیداشتهشدگان ذکر شده است. قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «من اراد ان ینظر إلی آدم فی عِلْمه و الی نُوح فی حِکْمته و الی ابراهیم فی حِلْمه فَلْیَنظر إلی علی بن ابیطالب». [۵۴۷] . پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: هر کس میخواهد علم آدم و حکمت نوح و حلم ابراهیم را ببیند، به علی بن ابیطالب نگاه کند. در کتاب بحارالانوار جلد سی و پنجم، از صفحه ۳۵ تا ۸۹، احادیثی در این باره آمده است.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *