اخلاق و فضائل

ائمه معصومین انوار خدا

برای این عبارت، تعابیر و تفاسیر مختلفی ارائه شده است که به سه معنی اشاره میشود: بعضی گفتهاند منظور از این عبارت آن است که «من شهادت و گواهی میدهم که تمامی صفات پسندیده که تاکنون درباره شما ذکر کردم و وجوب اطاعت و پیروی از شما، درباره امامان گذشته شما و نیز درباره امامانی که باقی ماندهاند، جاری است و هیچ فرقی بین هیچ یک از شما نیست و همه شما نور واحد هستید». برخی دیگر نیز این فراز را بهگونهای دیگر ترجمه و برداشت کردهاند و گفتهاند منظور آن است که «شهادت و گواهی میدهم آنچه درباره شما ذکر کردم و صفات پسندیدهای که درباره شما گفتم و وجوب اطاعت و پیروی از شما، همچنان که در زمانها و کتابهای آسمانی پیشین جریان داشته است، در آینده نیز جریان خواهد داشت». در نهایت نیز عدهای این فراز را اینگونه تعبیر نمودهاند که «شهادت و گواهی میدهم، تمامی صفات پسندیده که تاکنون درباره شما گفتم، از اول [ صفحه ۱۰۱] خلقت نور شما، همراه شما بوده و این صفات پسندیده تا ابد همراه شما خواهد بود و اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد، بلکه لازمه ذات شماست که با خلقت نور شما، این صفات پسندیده به وجود آمده و جزء ذات شما گردیده است و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت». پس کمالات ائمه طاهرین علیهم السلام، جزء ذات آنها بوده و در همه زمانها و در کتابهای آسمانی گذشته موجود است و درباره تمام ائمه طاهرین گذشته وجود دارد. همچنین آن کمالات در آینده نیز همراه امام است و در آینده نیز جریان خواهد داشت و شامل ائمه طاهرین آینده نیز خواهد شد.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *