حوادث، وقایع، هجرت

آرامشی زودگذر بعد از قتل متوکل

امام هادی (ع) پس از قتل متوکل، هفت سال در دوران خلفای بعدی زندگی کرد. اگر چه فشارهای دستگاه در مقایسه با دوران
متوکل کاهش یافت، ولی سیاستهای کلّی دستگاه، در جهت اسلام زدایی جز در دوران مستنصر، تغییری محسوس نداشت و امام
همچنان در سامرا تحت مراقبت شدید نظامی، روزگار میگذراند؛ چرا که امام هادی (ع) در بین مخالفان سرسخت حاکمیت،
چهرهای شناخته شده و برجسته به شمار میرفت و به همین سبب، خلفا بر تداوم محدودیتهای امام، اصرار میورزیدند. این دوره
صفحه ۱۷۳ از ۱۸۸
هفت ساله در کشمکش قدرت بین خلفا گذشت و همین مسئله به علویان مجال میداد تا در این فضا بهتر بتوانند از محضر امام
هادی (ع) کسب فیض کنند. روی آوردن علویان به سامرا، موجب حساسیت زمامداران وقت شد. معتزّ که در این دوره خلافت را بر
عهده داشت، بدون کوچکترین ارزیابی و بررسی اوضاع، تصمیم گرفت امام را به قتل برساند و سرکوبی شیعیان را دوباره در
دستور کار بنی عباس قرار دهد.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *