• امامان در دوران انزوا و فشار، بر قلبها حکومت میکردند و این خود عاملی بود که خلفای ستمگر همواره پایههای حکومت خودرا متزلزل بدانند. روزی هارون، پیشوای هفتم امام موسی […]
  • [۱۱۴۵] -۸۲- روی الکلینی: عن محمد بن یحیی، عن عبدالله بن جعفر، عن ایوب بن نوح، قال: کتبت الیه: ان اصحابنا قد اختلفوا علینا، فقال بعضهم: ان النفر یوم الاخیر […]
  • حسن بن مسعود می گوید: یک روز به محضر امام هادی علیه السلام رسیدم، در آن روز بر اثر زمین خوردگی، انگشتم ضربه دیده بود و بر اثر تصادف با […]