• مکنی به ابوالعباس، شیخ او را در شمار اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام آورده است [۱] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال طوسی.منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ […]
  • مرحوم قطب الدین راوندی رضی الله عنه در کتاب خرایج و جرایح خود آورده است:روزی متوکل عباسی در حالی که بر تخت تکیه کرده و معتز در مقابل او ایستاده […]
  • با نعمت ها با نیکوئی ملاقات کنید، و با شکرگزاری نسبت به آنها به دنبال افزایش آنها باشید، بدانید جان آدمی نسبت به آنچه به او داده شود روی آور […]